เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานนีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน) เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ลมพระยา 06:00 10:20 1,050
ลมพระยา 09:30 15:00 950

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินนครศรีธรรมราช

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินนครศรีธรรมราช เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินนครศรีธรรมราช

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ซีทราน 06:30 12:30 1,050
ลมพระยา 06:00 11:40 1,100
ลมพระยา 09:30 16:30 1,000

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินนครศรีธรรมราช”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินสุราษฏร์ธานี

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ซีทราน 06:30 12:30 1,050
ลมพระยา 06:00 10:30 1,100
ลมพระยา 09:30 15:15 1,000

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะสมุย

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – เกาะสมุย

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน 06:30 08:30 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ซีทราน 09:00 11:00 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ซีทราน 15:00 17:00 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ลมพระยา 09:30 11:20 600 ลมพระยา (พระลาน)
ลมพระยา 15:30 17:10 600 ลมพระยา (พระลาน)
ลมพระยา 06:00 07:50 700 ลมพระยา (หน้าทอน)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะสมุย”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – เกาะพะงัน (ท้องศาลา)

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน 06:30 07:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ซีทราน 09:00 09:30 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ซีทราน 15:00 15:30 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 06:00 06:30 600 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 09:30 10:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 15:30 16:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน”

เรือข้ามฟาก เกาะพะงัน – เกาะเต่า

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะพะงัน (ท้องศาลา) – เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทรานท้องศาลา (พะงัน) 08:30 10:00 500 กาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ซีทรานท้องศาลา (พะงัน) 13:30 15:00 500 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ซีทรานท้องศาลา (พะงัน) 17:00 18:30 500 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยาท้องศาลา (พะงัน) 08:30 09:30 500 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยาท้องศาลา (พะงัน) 13:00 14:15 500 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยาท้องศาลา (พะงัน) 18:15 19:15 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะพะงัน – เกาะเต่า”

เรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด) 

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน (บางรักษ์) 08:00 10:00 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ซีทราน (บางรักษ์) 13:00 15:00 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ซีทราน (บางรักษ์) 16:30 18:30 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยา (พระลาน) 08:00 09:30 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยา (พระลาน) 12:30 14:30 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยา (หน้าทอน) 11:15 14:15 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยา (หน้าทอน) 17:30 19:15 700 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า”

เรือข้ามฟาก เกาะพะงัน – สมุย

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะพะงัน (ท้องศาลา) – เกาะสมุย

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ท้องศาลา (พะงัน) 08:00 09:00 300 ซีทราน (บางรักษ์)
ท้องศาลา (พะงัน) 10:30 11:00 300 ซีทราน (บางรักษ์)
ท้องศาลา (พะงัน) 16:30 17:00 300 ซีทราน (บางรักษ์)
ท้องศาลา (พะงัน) 11:00 11:20 300 ลมพระยา (พระลาน)
ท้องศาลา (พะงัน) 16:20 16:40 300 ลมพระยา (พระลาน)
ท้องศาลา (พะงัน) 07:20 07:50 300 ลมพระยา (หน้าทอน)
ท้องศาลา (พะงัน) 09:00 09:30 300 ลมพระยา (หน้าทอน)
ท้องศาลา (พะงัน) 12:00 12:30 300 ลมพระยา (หน้าทอน)
ท้องศาลา (พะงัน) 14:30 15:00 300 ลมพระยา (หน้าทอน)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะพะงัน – สมุย”

เรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะพะงัน

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะพะงัน เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะพะงัน (ท้องศาลา) 

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน (บางรักษ์) 08:00 08:30 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ซีทราน (บางรักษ์) 13:00 13:30 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ซีทราน (บางรักษ์) 16:30 17:00 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (พระลาน) 08:00 08:20 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (พระลาน) 12:30 12:50 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (หน้าทอน) 11:15 11:45 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (หน้าทอน) 13:30 14:00 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (หน้าทอน) 17:30 18:00 300 ท้องศาลา (พะงัน)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะพะงัน”