เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินนครศรีธรรมราช

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินนครศรีธรรมราช เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินนครศรีธรรมราช

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ซีทราน 06:30 12:30 1,050
ลมพระยา 06:00 11:40 1,100
ลมพระยา 09:30 16:30 1,000

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินนครศรีธรรมราช”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินสุราษฏร์ธานี

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ซีทราน 06:30 12:30 1,050
ลมพระยา 06:00 10:30 1,100
ลมพระยา 09:30 15:15 1,000

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี”