เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานนีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน) เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ลมพระยา 06:00 10:20 1,050
ลมพระยา 09:30 15:00 950

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินนครศรีธรรมราช

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินนครศรีธรรมราช เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินนครศรีธรรมราช

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ซีทราน 06:30 12:30 1,050
ลมพระยา 06:00 11:40 1,100
ลมพระยา 09:30 16:30 1,000

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินนครศรีธรรมราช”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินสุราษฏร์ธานี

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ซีทราน 06:30 12:30 1,050
ลมพระยา 06:00 10:30 1,100
ลมพระยา 09:30 15:15 1,000

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะสมุย

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – เกาะสมุย

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน 06:30 08:30 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ซีทราน 09:00 11:00 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ซีทราน 15:00 17:00 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ลมพระยา 09:30 11:20 600 ลมพระยา (พระลาน)
ลมพระยา 15:30 17:10 600 ลมพระยา (พระลาน)
ลมพระยา 06:00 07:50 700 ลมพระยา (หน้าทอน)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะสมุย”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – เกาะพะงัน (ท้องศาลา)

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน 06:30 07:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ซีทราน 09:00 09:30 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ซีทราน 15:00 15:30 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 06:00 06:30 600 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 09:30 10:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 15:30 16:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน”