เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานนีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน) เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ลมพระยา 06:00 10:20 1,050
ลมพระยา 09:30 15:00 950

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี (พุนพิน)”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินนครศรีธรรมราช

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินนครศรีธรรมราช เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินนครศรีธรรมราช

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ซีทราน 06:30 12:30 1,050
ลมพระยา 06:00 11:40 1,100
ลมพระยา 09:30 16:30 1,000

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินนครศรีธรรมราช”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – สนามบินสุราษฏร์ธานี

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา
ซีทราน 06:30 12:30 1,050
ลมพระยา 06:00 10:30 1,100
ลมพระยา 09:30 15:15 1,000

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – สนามบินสุราษฏร์ธานี”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะสมุย

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – เกาะสมุย

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน 06:30 08:30 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ซีทราน 09:00 11:00 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ซีทราน 15:00 17:00 600 ซีทราน (บางรักษ์)
ลมพระยา 09:30 11:20 600 ลมพระยา (พระลาน)
ลมพระยา 15:30 17:10 600 ลมพระยา (พระลาน)
ลมพระยา 06:00 07:50 700 ลมพระยา (หน้าทอน)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะสมุย”

เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะเต่า (แม่หาด) – เกาะพะงัน (ท้องศาลา)

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน 06:30 07:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ซีทราน 09:00 09:30 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ซีทราน 15:00 15:30 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 06:00 06:30 600 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 09:30 10:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)
ลมพระยา 15:30 16:00 500 พะงัน (ท้องศาลา)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะเต่า – เกาะพะงัน”

เรือข้ามฟาก เกาะพะงัน – เกาะเต่า

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะพะงัน (ท้องศาลา) – เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทรานท้องศาลา (พะงัน) 08:30 10:00 500 กาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ซีทรานท้องศาลา (พะงัน) 13:30 15:00 500 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ซีทรานท้องศาลา (พะงัน) 17:00 18:30 500 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยาท้องศาลา (พะงัน) 08:30 09:30 500 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยาท้องศาลา (พะงัน) 13:00 14:15 500 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยาท้องศาลา (พะงัน) 18:15 19:15 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะพะงัน – เกาะเต่า”

เรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด) 

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน (บางรักษ์) 08:00 10:00 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ซีทราน (บางรักษ์) 13:00 15:00 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ซีทราน (บางรักษ์) 16:30 18:30 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยา (พระลาน) 08:00 09:30 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยา (พระลาน) 12:30 14:30 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยา (หน้าทอน) 11:15 14:15 600 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)
ลมพระยา (หน้าทอน) 17:30 19:15 700 เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะเต่า”

เรือข้ามฟาก เกาะพะงัน – สมุย

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะพะงัน (ท้องศาลา) – เกาะสมุย

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ท้องศาลา (พะงัน) 08:00 09:00 300 ซีทราน (บางรักษ์)
ท้องศาลา (พะงัน) 10:30 11:00 300 ซีทราน (บางรักษ์)
ท้องศาลา (พะงัน) 16:30 17:00 300 ซีทราน (บางรักษ์)
ท้องศาลา (พะงัน) 11:00 11:20 300 ลมพระยา (พระลาน)
ท้องศาลา (พะงัน) 16:20 16:40 300 ลมพระยา (พระลาน)
ท้องศาลา (พะงัน) 07:20 07:50 300 ลมพระยา (หน้าทอน)
ท้องศาลา (พะงัน) 09:00 09:30 300 ลมพระยา (หน้าทอน)
ท้องศาลา (พะงัน) 12:00 12:30 300 ลมพระยา (หน้าทอน)
ท้องศาลา (พะงัน) 14:30 15:00 300 ลมพระยา (หน้าทอน)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะพะงัน – สมุย”

ฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน 2020

ปฏิทิน ฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน ปี 2563 Full Moon Party Koh Phangan 2020 อัพเดทล่าสุด

เชิญกดติดตามข่าวสารล่าสุดฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันก่อนค่ะ

ประวัติ ฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน

ฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงัน มีจุดเริ่มต้นมาจากการจัดงานเลี้ยงส่งขอบคุณให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ 20-30 คนเมื่อ พ.ศ. 2528 ที่ดิสโกเทคซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดนัก ต่อมาฟูลมูนปาร์ตี้ก็เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วจากการบอกต่อกันไปปากต่อปาก จนกระทั่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมถึง 20,000-30,000 คนต่อครั้ง บาร์ทุกร้านที่อยู่บนชายหาดของหาดริ้นจะยังคงเปิดอยู่และเล่นเพลงประเภทอาร์แอนด์บี เฮาส์ และเร็กเก้ หลังจากพระอาทิตย์ตก และงานฉลองจะจัดต่อเนื่องไปจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่

ฟูลมูนปาร์ตี้ (Full Moon Party) กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในเอเชีย การเข้าร่วมงานนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พยายามที่จะเพิ่มความถี่ของงานฉลอง เช่นจัดในคืนที่พระจันทร์ครึ่งดวง (Half Moon Party) หรือในคืนเดือนมืด (Black Moon Party) อีกด้วย

การจุดไฟ Full Moon Party หนึ่งในสัญลักษณ์ภายในงาน

ถ้าเพื่อนๆ มาเที่ยวเกาะสมุย หรือมีวันหยุดพักผ่อนตรงกับช่วงกิจกรรม ฟูลมูนปาร์ตี้ (Full Moon Party) เพื่อนๆ สามารถ ร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ใหญ่ระดับโลก ได้ง่ายๆ แค่จองเรือไปงาน หรือหากพักที่เกาะพะงันอยู่แล้ว ก็สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ในช่วงวันจัดกิจกรรม ที่หาดริ้น เกาะพะงัน

ปฏิทิน Full Moon Party 2020
ตารางกิจกรรม ฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน ปี 2563

 • พฤหัสบดี 9 มกราคม 2020 (9 JAN)
 • อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2020 (9 FEB) เลื่อนจาก 8 วันมาฆบูชา
 • อาทิตย์ 8 มีนาคม 2020 (8 MAR)
 • อังคาร 7 เมษายน 2020 (7 APR)
 • พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2020 (7 MAY) เลื่อนจาก 6 วันวิสาขบูชา
 • ศุกร์ 5 มิถุนายน 2020 (5 JUN)
 • อังคาร 7 กรกฏาคม 2020 (7 JUN) เลื่อนจาก 5 อาสาฬหบูชา และ6 เข้าพรรษา
 • อังคาร 4 สิงหาคม 2020 (4 AUG)
 • พุธ 2 กันยายน 2020 (2 SEP)
 • เสาร์ 3 ตุลาคม 2020 (3 OCT) เลื่อนจาก 2 ออกพรรษา
 • เสาร์ 31 ตุลาคม 2020 (31 OCT) ลอยกระทง!
 • จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2020 (30 NOV)
 • อังคาร 29 ธันวาคม 2020
 • พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2020 (COUNTDOWN PARTY)

โปรดติดตามอัพเดทข้อมูล ฟูลมูนปาร์ตี้ (Full Moon Party) ล่าสุดได้ในเพจ www.facebook.com/theoriginalfullmoonpartythailand/

สนใจเที่ยวฟูลมูนปาร์ตี้จะไปยังไง

พักเกาะสมุย ** แนะนำ

การพักเกาะสมุยมีข้อดีหลายอย่าง เช่นการเดินทางที่สะดวกกว่ามาก รอบเรือ เครื่องบิน ที่พักมีให้เลือกมากมาย มีไฟท์บินตรงลงสมุยโดยบางกอกแอร์เวย์

 • ลูกค้าหาพักเองที่เกาะสมุย แนะนำให้จองที่พักในโซน เฉวง บ่อผุด เชิงมนต์ บางรักษ์ ละไม แม่น้ำ หากไกลกว่านี้ จะเสียค่าเดินทางรับส่งเพิ่ม เมื่อได้ที่พักแล้ว ให้ติดต่อเรา เพื่อจองรอบเรือ Speedboat ไป – กลับงาน ที่เกาะพะงัน (หาดริ้น)
 • หากต้องการความสะดวกสบาย เรามีแพคเกจสำเร็จง่ายๆ รวมทุกอย่าง ทั้งที่พัก และรถรับส่งต่างๆ โดยเริ่มจากท่าเรือเกาะสมุย หรือสนามบินเกาะสมุย ตลอดจน รถ – เรือรับส่งจากที่พักเกาะสมุยไปงานปาร์ตี้เกาะพะงัน (หาดริ้น)
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 • จองที่พักเกาะสมุยราคาพิเศษ
 • แพคเกจ ฟูลมูนปาร์ตี้ 2 วัน 1 คืน
 • แพคเกจ ฟูลมูนปาร์ตี้ 3 วัน 2 คืน

พักเกาะพะงัน

การพักเกาะพะงัน แนะนำสำหรับผู้ที่มีเวลาหลายวัน ข้อดีคือใกล้งานปาร์ตี้ (หากพักบริเวณหาดริ้น บ้านใต้) ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับ จากสมุย ยิ่งถ้าพักหาดริ้น คือ ออกจากห้องพักก็ลุยกันเลย!

ข้อจำกัดก็มี เช่น ราคาที่พักที่ค่อนข้างสูงในช่วงเทศกาลฟูลมูน จำนวนที่พักที่มีตัวเลือกไม่มากนัก และการเดินทางไป-กลับจากเกาะพะงัน ไม่ได้สะดวกเหมือนสมุย ต้องศึกษาตารางเรือ ไฟท์ขาไป ขากลับให้ดี

บริการเรือ Speedboat ไป – กลับ เกาะสมุย พะงัน (หาดริ้น สถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้) ฟรีรถรับส่ง* ท่านละ 900 บาท

 • เวลารถรับ ที่พัก เริ่มตั้งแต่ 17:00 – 23:00 ทุกชั่วโมง
 • เรือใช้เวลาเดินทางจากสมุยถึงงานปาร์ตี้ (หาดริ้น) เพียง 15-20 นาที
 • ขากลับจากพะงันมาสมุย เริ่มตั้งแต่ 01:00 – 07:00 น.
  *  ฟรีรับส่งในเขตเฉวง บ่อผุด ละไม เชิงมนต์ บางรักษ์ แม่น้ำ และที่พักที่ไม่อยู่บนเขาที่รถตู้ไม่สามารถขึ้นไปรับได้
  ** โซนอื่น เช่น บางปอ หน้าทอน หัวถนน ลิปะน้อย ต้องเช็คบริการรับส่งและราคาอีกครั้ง

ขั้นตอนการจองเรือ ไปงานฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน ให้แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

 • วันเดินทาง
 • ชื่อผู้จอง 1 ท่าน /เบอร์ติดต่อ
 • โรงแรม หรือจุดรับ /เบอร์ห้องถ้ามี
 • จำนวนคน
 • รอบรถที่จะให้ไปรับ เลือกมา 1 เวลาตั้งแต่ 17:00 – 23:00 น.มีทุกชั่วโมง (ขากลับไม่ต้องจอง มีเรือตั้งแต่ตีหนึ่ง – 07:00 น.เช้า แค่เดินออกมารอคิวเรือ)
 • ทางเราจะเช็ครอบที่ว่าง สรุปยอดเงินและส่งเลขบัญชีให้ เมื่อชำระเงินแล้วจะทำการจองและแจ้งเลขจองยืนยันเพื่อใช้อ้างอิงตอนเช็คอิน พร้อมรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นให้ทราบค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

📢Add Line กด:

 

 

 

 

📢Mobile: 0835333369, 0955591417
📢WhatsApp: +66835333369
📢WeChat (微信): 1295403801
📢IG: ilovekohsamui.th

FB www.facebook.com/theoriginalfullmoonpartythailand/

ข้อแนะนำในการเที่ยวฟูลมูนปาร์ตี้

 • เมื่อไปถึงงานมีค่าเข้างานท่านละ 100 บาท ได้สายรัดข้อมือเป็นที่ระลึก
 • ไปถึงงาน ลองเดินดูทั่วๆ หรือแวะเที่ยวแวะพักตามจุดต่างๆ แล้วลองไปเปลี่ยนบรรยากาศเวทีอื่น พื้นที่เปิดกว้างมีหลายเวที หลายกิจกรรมให้เราได้สนุก
 • งานไม่ให้นำเครื่องดื่มเข้าไป (ข้างในมีทุกอย่าง เซเว่นก็มี เครื่องดื่ม ของกินตามทาง ร้านอาหาร ฯลฯ)
 • ในงานเป็นพื้นที่เปิด กว้างและคนมาก เป็นโซนกว้างๆครอบคลุมทั้งหาดริ้น นัดแนะกับเพื่อนให้ดีหากพลัดหลง
 • ไม่ดื่มกินของจากคนแปลกหน้า ในงานคนมากต้องเซฟตัวเอง
 • คนหลักหมื่นมารวมตัวกัน ย่อมมีทั้งคนดีและประสงค์ไม่ดีปะปนกัน นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังสิ่งของมีค่าต่างๆ กระเป๋าเงิน มือถือ ฯลฯ หากสูญหายอาจยากที่จะหาเจอ

เพิ่มเติมสำหรับท่านที่เดินทางมาจากเกาะสมุยด้วยเรือ Speedboat

 • ขากลับ 01:00-07:00 มารอที่ท่าเรือเดิม จะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องกลับพร้อมกัน ขากลับคนจะมาก เผื่อเวลามารอท่าเรือซัก 30-60 นาที
 • ห้ามทำป้ายคล้องคอหาย (ตั๋วเรือ)
  ขากลับเมื่อถึงท่าเรือฝั่งสมุย จะมีรถตู้รอส่งกลับที่พัก แจ้งเจ้าหน้าที่ฝั่งท่าเรือได้เลยว่าส่งกลับโรงแรมไหน

เรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะพะงัน

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะพะงัน เรือซีทราน เรือลมพระยา

ตารางเรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะพะงัน (ท้องศาลา) 

ท่าต้นทาง เรือออก เรือถึง ราคา ท่าปลายทาง
ซีทราน (บางรักษ์) 08:00 08:30 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ซีทราน (บางรักษ์) 13:00 13:30 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ซีทราน (บางรักษ์) 16:30 17:00 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (พระลาน) 08:00 08:20 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (พระลาน) 12:30 12:50 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (หน้าทอน) 11:15 11:45 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (หน้าทอน) 13:30 14:00 300 ท้องศาลา (พะงัน)
ลมพระยา (หน้าทอน) 17:30 18:00 300 ท้องศาลา (พะงัน)

อ่านเพิ่มเติม “เรือข้ามฟาก เกาะสมุย – เกาะพะงัน”